نوآوري هيچگاه به گونه‌اي سيستماتيك، هدفمند و سازمان‌يافته شكل نمي‌گيرد. بيشتر نوآوران، پديده‌هاي خود را در اثر شانس و جرقه يكباره هوششان ارائه نموده‌اند و نه با پشتكار و زحمت زياد. نظام پيشنهادها گام نخست مشاركت كاركنان در تصميم‌سازي و مديريت واحدهاي سازماني است پيشنهادهاي كاركنان، فرصتي باارزش براي برقراري نوعي ارتباط دو‌‌طرفه در محيط كار و نيز توسعه و افزايش مهارت‌هاي فردي آن‌هاست. مدیریتی مشارکتی عبارت است از عملیاتی که طی آن کارکنان یک سازمان را در روند تصمیم‌گیریها دخالت و شرکت می‌دهند نظام یا سیستم پیشنهادات ، تکنیکی است که می‌توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست ضرورت مشارکت کارکنان در سازمانهای امروزی مانند هوای تنفسی برای یک موجود زنده است
 
   ضمن خوش آمد به  جنابعالی برای ورود به سایت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای مدیران ارشد وزارت نیرو  ، در صورتی که برای اولین بار به این سایت وارد شده اید ،  با کد کاربری  ورمز عبور تعیین شده  از  بخش ورود  در سمت راست وارد سایت نظام پیشنهادها شوید.
آماده دریافت پیشنهادهای سازنده شما هستیم

این وب سایت محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری می باشد
Version 6.0.0